خانه › محصولات › صورت › پاک کننده ها
پاک کننده ها
پاک کننده ها

چرا مراقبت از پوست را باید با پاک کننده ها شروع کنیم؟ در مواجهه با آسیب ها و آلودگی های محیطی، پوست با استفاده از فلورای طبیعی (میکروب های موجود در سطح پوست) مثل یک لایه دفاعی عمل می کند.
با حفظ اکوسیستم طبیعی پوست، لیراک پاک کردن پوست را اولین قدم برای زیبائی تعیین کرده است.
هر محصول پاک کننده شامل کمپلکس اکواسکین است که ترکیبی از پروبیوتیک ها و عسل گیاهی می باشد که سبب تقویت مکانیسم های دفاعی پوست می شود.
شما باید باتوجه به نوع پوست خود پاک کننده مناسب را انتخاب کنید.