خانه › محصولات › صورت › ماسک ها
ماسک ها
ماسک ها

استفاده از ماسک یک یا دو بار در هفته به افزایش اثرات سایر محصولات مراقبتی پوست کمک می نماید. استفاده از یک لایه بردار پیش از ماسک، اثربخشی ماسک را روی پوست بیشتر می کند. لابراتوار لیراک در هر ماسکی از انواع خاک رس با رنگ های مختلف که غنی از عناصر کمیاب و مواد معدنی هستند، استفاده کرده است. خواص انواع خاک رس طی هزاران سال شناخته شده است.
محصول مناسب پوست خود را با توجه به ساختار ویژه اش انتخاب کنید.